Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje konsularne >>Opieka konsularna
Uroczystość z okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mongolią
2010.06.25
28 czerwca 2010 r. w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal 6 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 60. rocznicę nawiązania stosunkó w dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Mongolią. Polska była jednym z pierwszych krajó w, któ re uznały niepodległe państwo mongolskie. Strony nawiązały stosunki dyplomatyczne 14 kwietnia 1950 r., zaś wymiana pierwszych przedstawicieli dyplomatycznych nastąpiła w 1953 r. [więcej]


Wyniki konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
2010.06.23
25 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski, w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego wręczy dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu wspó łczesnych stosunkó w międzynarodowych, obronioną w 2009 roku. [więcej]


[starsze wiadomości]
Sejm
Senat

Opieka konsularna
(Informacje ogólne)


Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie itp.) ma konstytucyjne prawo zwrócić się do Konsulatu RP z prośbą o pomoc konsularną. Na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje kompetencyjny podział obszaru na okręgi konsularne (strona główna).

Konsul może interweniować po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi. Konsul może czuwać nad tym, aby obywatele polscy nie byli traktowani gorzej przez władze miejscowe, niż obywatele odwiedzanego państwa.

Zakres pomocy udzielanej przez konsula obywatelom RP za granicą:

Kiedy obywatel RP utraci (zgubienie, kradzież, zniszczenie) paszport lub inne dokumenty, konsul po sprawdzeniu tożsamości poszkodowanej osoby wystawi paszport tymczasowy na powr?t do Kraju.

Kiedy obywatel RP utraci pieniądze:

 • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
 • udzielić informacji i wskazówek dot. możliwości przekazania pieniędzy z Polski drogą bankową lub przekazem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej. Udzielenie pomocy finansowej może być uzależnione od poręczenia majątkowego lub zobowiązania zwrotu otrzymanej kwoty pieniędzy w określonym terminie.

Kiedy obywatel RP zostanie aresztowany:

 • konsul może powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania;
 • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia;
 • pomóc w znalezieniu adwokata;
 • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

W przypadku śmierci obywatela RP za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

Czynności, których konsul nie może wykonać:

 • Prowadzenie spraw w charakterze adwokata i angażowanie prawników.
 • Płacenie za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych.
 • Świadczenie usług, które są wykonywane przez biura turystyczne, linie lotnicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.
 • Organizowanie zakwaterowania, załatwienie spraw meldunkowych.
 • Uzyskiwanie zgody na wykonywanie pracy.
 • Spowodowanie lepszego traktowania obywatela polskiego przez władze miejscowe, niż obywatela własnego państwa.
 • Podejmowanie działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.
Nie należy zapominać, że bezpieczeństwo turystów za granicą zależy przede wszystkim od nich samych, ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości. Nieznajomość przepisów prawnych odwiedzanego państwa w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania i ponoszenia konsekwencji łamania miejscowego prawa.

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne