Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wydarzenia bieżące
Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Ogłoszenia
Wybory 2007
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Wydział wizowy  
Sprawy paszportowe
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
Umowa między RP i FR.
Formularze wniosków wizowych
Rodzaje wiz i wymagane dokumenty
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Pożyteczna informacja  
Kontakt
Targi i wystawy w północno-zachodnim regionie FR
Targi i wystawy w Sankt Petersburgu
jesteś tutaj: Strona główna >>Aktualności >>Wybory 2007

Informacja

wyborach do Sejmu RP i Senatu RP


Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2007 r.

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny paszport polski oraz zostaną wpisani do spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia można również dokonać w sobotę i niedzielę (13 i 14 października) dzwoniąc na jeden z podanych niżej telefonów.

Adres Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu: ulica 5 Sowieckaja 12, nr telefonu:
336-31-41; 336-31-40; 336-31-56; numer faxu: 274-43-18;
.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 130 mieścić się będzie pod adresem: Sankt Petersburg ulica 5 Sowieckaja 12.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Jarosław Drozd

Konsul Generalny RP

w Sankt Petersburgu

 

 
 Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r.
 (Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu RP i do Senatatu RP w dniu 21 października 2007 r.) 

 

 

Informacja

 

Powołana przez Konsula Generalnego RP Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 130 w Sankt Petersburgu (Federacja Rosyjska) w składzie:

 

1. Pani Anders-Bobowa Jadwiga

2. Pan Antos Jacek

3. Pan Błasik Czesław

4. Pan Demczuk Jan

5. Pan Jabłoński Wojciech

6. Pani Jałoszynska Grażyna

7. Pani Konopielko Teresa

na I posiedzeniu dokonała wyboru:

przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 130 w Sankt Petersburgu: pan Czesław Błasik

oraz wiceprzewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 130 w Sankt Petersburgu: pan Jan Demczuk

 

 

Informacja

wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2007 roku w oparciu o ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. „Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" oraz wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny paszport polski oraz zostaną wpisani do spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. Adres Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu: ulica 5 Sowieckaja 12, nr telefonu: 336-31-41; 336-31-40; 336-31-56; numer faxu: 274-43-18; .

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

Na żądanie osoby uprawnionej do głosowania, zmieniającej miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP odbywać będzie się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 130 mieścić się będzie pod adresem: Sankt Petersburg ulica 5 Sowieckaja 12. Komisja Wyborcza nr 130 obejmuje: Sankt Petersburg i obwód Leningradzki,  obwód Archangielski, obwód Murmański, obwód Nowogrodzki, Republikę Karelię, Republikę Komi, obwód Wołogodzki.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

 

Jarosław Drozd

Konsul Generalny RP

w Sankt Petersburgu

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne