Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje polonijne >>Irena Sendlerowa
Irena Sendlerowa

12 maja 2008 roku, w wielu 98 lat, zmarła Irena Sendlerowa ps."Jolanta". Urodzona 15 lutego 1910 roku w Otwocku. Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim zdecydowanie przeciwstawiała się antysemickim postawom wśród polskich studentów. W latach 30. pracowała w instytucjach opieki społecznej niosąc pomoc warszawskiej biedocie. Podczas II wojny światowej, wykorzystując struktury Wydziału Opieki Społecznej Zarządu Miasta Warszawy, organizowała pomoc dla ludności żydowskiej. Współpracowała także z Żydowską Samopomocą Społeczną.
Gdy 27 września 1942 roku, z inicjatywy Polskiego Rządu na Uchodźstwie, utworzono w Warszawie Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty (4 grudnia zmieniono nazwę na: Rada Pomocy Żydom "Żegota"; w jej skład weszli przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji politycznych), Irena Sendlerowa objęła kierownictwo nad Referatem Dziecięcym. Razem ze swoimi współpracownikami z "Żegoty" uratowała ponad 2.500 żydowskich dzieci, organizując ich wyjście z getta warszawskiego, zapewniając „aryjskie" dokumenty i oddając pod opiekę chrześcijańskich rodzin, domów dziecka lub prowadzonych przez zakony przytułków. Każdego dnia ryzykowała życiem własnym i swoich najbliższych. Działała także w polskim ruchu oporu. W roku 1943 została aresztowana i torturowana przez gestapo, a następnie skazana na śmierć.Uratowana przez polskie podziemie, wzięła udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka. Po wojnie pomagała tworzyć domy dziecka i domy opieki dla osób starszych.
W 1965 roku odznaczona przez Instytut Yad Vashem medalem „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata", a w 1991 wyróżniona honorowym obywatelstwem Państwa Izrael. W roku 2003 uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego oraz Nagrodą im. Jana Karskiego „Za Odwagę i Serce". Dwukrotnie nominowana do Pokojowej Narody Nobla. W 2007 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej w specjalnej uchwale oddał cześć Irenie Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom. W tym samym roku została ona odznaczona Orderem Uśmiechu - najważniejszym medalem przyznawanym przez dzieci z całego świata. Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski powiedział o niej: „Nie tylko ratowała żydowskie dzieci, ale także uratowała duszę Europy". Była jedną z największych Polek XX wieku, człowiekiem o wielkim sercu, wzorem cnót obywatelskich.
Dodatkowe informacje i zdjęcia znajdują się na stronach www.poland.gov.pl


CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne