Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje konsularne >>Sprawy prawne >>Zaświadczenia celne
Uroczystość z okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mongolią
2010.06.25
28 czerwca 2010 r. w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal 6 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 60. rocznicę nawiązania stosunkó w dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Mongolią. Polska była jednym z pierwszych krajó w, któ re uznały niepodległe państwo mongolskie. Strony nawiązały stosunki dyplomatyczne 14 kwietnia 1950 r., zaś wymiana pierwszych przedstawicieli dyplomatycznych nastąpiła w 1953 r. [więcej]


Wyniki konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
2010.06.23
25 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski, w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego wręczy dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu wspó łczesnych stosunkó w międzynarodowych, obronioną w 2009 roku. [więcej]


[starsze wiadomości]
Sejm
Senat

Zaświadczenia celne

Obywatele polscy przebywający za granicą za zgodą władz kraju pobytu co najmniej 1 rok i powracający do Polski oraz obywatele innych państw przesiedlający się do Polski mogą ubiegać się o zwolnienie od opłat celnych przewożonego do Polski mienia, które służyło im do użytku osobistego lub domowego.

Podstawą zastosowania przez polski urząd celny zwolnienia od cła jest okazanie przy odprawie celnej mienia zaświadczenia stwierdzającego charakter i okres pobytu danej osoby za granicą. Zaświadczenie jest wydawane przez konsula na wniosek osoby zainteresowanej.

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia przedkładają ważny paszport i dokumenty potwierdzające legalność pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej, zaś cudzoziemcy dodatkowo dokument zezwalający na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie wydane przez Konsulat jest ważne przez 12 miesięcy, liczone od dnia wskazanego jako ostatni dzień pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej. W tym też okresie można dokonać zgłoszenia celnego przewożonego mienia.

Za wykonane czynności Konsulat pobiera opłaty według obowiązujących stawek z Tabeli Opłat Konsularnych.

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne